Strungar

strungar.jpg

COMUNICARE SI NUMERATIE

 1. Formuleaza opinii personale pe o tema data (Elaborarea opiniilor personale pe o tema data, Expunerea de motive in limbaj de specialitate, Evaluarea interventiei personale in functie deopiniile celorlalti);
 1. Realizeaza o scurta prezentare utilizând imagini  ilustrative (Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate, Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare);
 1. Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (Selectarea documentelor din surse specializate, Utilizarea informatiilor in activitati profesionale, Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru);
 1. Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data, Selectarea metodelor grafice adecvate, Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice, Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor)

 

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

 1. Exploateaza baze de date (Ilustrarea tipurilor de date, Prezentarea structurii unei baze de date, Incarcarea unei baze de date, Intretinerea unei baze de date);
 1. Prezinta informatii incluzând text, numere si imagini (Indicarea formatelor de prezentare a Informatiilor, Completarea unui format cu text, numere si imagini, Realizarea unei expuneri adecvate temei alese, Prezentarea aplicatiei);
 1. Comunica prin Internet (Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii, Extragerea informatiilor relevante, Folosirea metodelor de schimb al informatiilor).

 

COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

 1. Recepteaza mesaje orale (Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional, Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta);
 1. Recepteaza mesaje scrise (Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame);
 1. Exprima mesaje orale (Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, Prezentarea unei activitati legate de profesiune, Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale);
 1. Exprima mesaje scrise (Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional, Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale);
 1. Participa la conversatii (Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate).

 

ASIGURAREA CALITATII

 1. Aplica normele de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate, Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta);
 1. Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie).

 

DEZVOLTARE PERSONALA IN SCOPUL OBTINERII PERFORMANTEI

 1. Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei (Identificarea progresului in dezvoltarea personala, Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala);
 1. Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (Identificarea traseelor posibile de educare si formare profesionala, Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu).

 

IGIENA SI SECURITATEA MUNCII

 1. Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca, prevenirea si stingerea incendiilor (Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva);
 1. Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (Identificarea factorilor de risc, Raportarea prezentei factorilor de risc, Inlaturarea factorilor de risc).

 

LUCRUL IN ECHIPA

 1. Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (Identificarea obiectivelor lucrului in echipa, Descrierea sarcinilor de lucru in echipa, Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor);
 1. Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (Raportarea pozitiei individuale la ceilalti, Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup, Initierea actiunilor in grup);
 1. Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (Recunoasterea competentei membrilor echipei, Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa).

 

UTILIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SPECIFICE PRELUCRARILOR  LA  RECE

 1. Recunoaste informatii inscrise in desene de ansamblu si desene speciale (Insusirea regulilor de intocmire si interpretare a desenelor de ansamblu, Identificarea simbolurilor folosite la reprezentarea desenelor speciale, Extragerea informatiilor inscrise in desene de operatii pentru prelucrari mecanice);
 1. Redacteaza documente tehnice (Realizarea desenului de executie, Completarea fisei tehnologice si a planului de operatii);
 1. Utilizeaza informatiile din documentatia tehnica in activitatea practica (Citirea documentatiei Tehnice, Interpretarea informatiilor din documentatia tehnica, Utilizarea documentatiei tehnice pentru executia practica).

 

METODE SI MIJLOACE DE MASURARE  

 1. Utilizeaza metode si mijloace de masurare si verificare a marimilor geometrice (Descrierea metodelor si mijloacelor de masurare si verificare a marimilor geometrice, Utilizarea metodelor si mijloacelor de masurare si verificare la piese prelucrate prin aschiere);
 1. Descrie metode si mijloace de masurare a abaterilor de forma si pozitie (Identificarea simbolurilor grafice si literale pentru abateri de forma si pozitie, Descrierea metodelor si mijloacelor de masurare a abaterilor de forma si pozitie);
 1. Masoara si controleaza filete (Identificarea parametrilor geometrici ai filetelor, Utilizarea mijloacelor de masurare a filetelor, Explicarea metodei celor trei srme).

 

INTRETINEREA MASINILOR UNELTE SI DISPOZITIVELOR

 1. Realizeaza curatirea periodica a masinilor unelte (Identificarea materialelor utilizate pentru curatirea masinilor unelte, Realizarea curatirii periodice a masinilor unelte);
 1. Executa lucrari de ungere a masinilor unelte (Explicarea importantei ungerii, Recunoasterea Lubrifiantilor, Identificarea sistemelor de ungere, Realizarea ungerii pe baza fisei de ungere a masinii unelte).

 

BAZELE ASCHIERII SI GENERARII SUPRAFETELOR

 1. Explica modul de generare a suprafetelor (Explicarea termenilor care intervin in procesul generarii suprafetelor, Precizarea miscarilor necesare generarii suprafetelor reale prin aschiere);
 1. Descrie procesul de formare a aschiei (Descrierea modului de formare treptata a aschiilor, Indicarea factorilor care influenteaza forma aschiilor, Identificarea fenomenelor ce intervin in procesul de aschiere.)

 

MASINI - UNELTE UTILIZATE LA PRELUCRAREA PRIN  STRUNJIRE

 1. Descrie constructia generala a masinilor specifice prelucrarii prin strunjire (Clasificarea masinilor – unelte utilizate la prelucrarea prin strunjire, Localizarea partilor componente ale strungului normal, Descrierea partilor componente ale strungului normal, Precizarea partilor componente ale strungurilor pe scheme constructive, Precizarea caracteristicilor principale ale fiecarui tip de strung);
 1. Explica functionarea masinilor – unelte utilizate la prelucrarea prin strunjire (Explicarea miscarilor necesare generarii suprafetelor prin strunjire, pe scheme constructive ale strungurilor, Explicarea miscarilor necesare la strunjire, pe lanturile cinematice din schemele cinematice de principiu ale strungurilor, Precizarea sistemelor de actionare ale strungurilor si ale altor elemente componente ale acestora);
 1. Manevreaza masinile de strunjit (Efectuarea  operatiilor de pregatire a masinilor unelte in vederea prelucrarii pe strung, Executarea operatiilor de actionare a masinilor unelte de strunjit, Executarea operatiilor de prindere si orientare a sculelor, de prindere si centrare a semifabricatelor in vederea prelucrarii, Aplicarea regulilor de exploatare rationala a masinilor unelte  de strunjit);
 1. Prezinta posibilitatile de utilizare a masinilor de strunjit (Indicarea prelucrarilor prin strunjire posibile a fi executate pe fiecare tip de strung, Indicarea semifabricatelor / pieselor, ce pot fi prelucrate pe fiecare tip de strung, Prezentarea avantajelor utilizarii unei anumite masini de strunjit la executarea acelorasi tipuri de piese).

 

S.D.V.-uri SI ACCESORII SPECIFICE UTILIZATE LA PRELUCRARILE PRIN STRUNJIRE

 1. Descrie sculele aschietoare utilizate la strunjire (Clasificarea sculelor aschietoare, Identificarea elementelor constructive si geometrice ale cutitului de strung, Indicarea materialelor utilizate la confectionarea cutitelor de strung, Descrierea tratamentelor termice aplicate cutitelor de strung);
 1. Descrie dispozitivele utilizate la strunjire (Enumerarea dispozitivelor pentru prinderea si orientarea sculelor, Descrierea dispozitivelor pentru prinderea si orientarea sculelor, Enumerarea dispozitivelor pentru prinderea si centrarea semifabricatelor, Descrierea dispozitivelor pentru prinderea si centrarea semifabricatelor);
 1. Descrie verificatoarele si accesoriile utilizate la strunjire (Identificarea verificatoarelor utilizate la strunjire, Descrierea verificatoarelor utilizate la strunjire, Enumerarea accesoriilor utilizate la strunjire);
 1. Alege S.D.V.-urile in functie de procesul tehnologic (Alegerea S.D.V.-urilor necesare executarii operatiilor de strunjire, Utilizarea corecta a S.D.V.-urilor pentru executia practica a operatiilor de strunjire conform cu documentatia tehnologica).

 

PRELUCRARI SI TEHNOLOGII DE PRELUCRARE PRIN ASCHIERE PE STRUNG

 1. Descrie tehnologia de prelucrare prin strunjire a suprafetelor pieselor (Clasificarea operatiilor de strunjire, Descrierea operatiilor de strunjire);
 1. Explica principalele prelucrari executate pe strungul normal, pe scheme tehnologice de prelucrare prin aschiere (Prelucrarea suprafetelor plane laterale sau de capat, retezarea, Prelucrarea suprafetelor de rotatie exterioare prin strunjire, Prelucrarea suprafetelor de rotatie interioare prin strunjire, Prelucrarea suprafetelor conice prin strunjire, Prelucrarea filetelor prin strunjire, Gaurirea si centruirea pe strung, Prelucrarea suprafetelor profilate);
 1. Stabileste tehnologia de prelucrare prin strunjire pentru piese simple (Alegerea tipului de semifabricat, Stabilirea tipurilor operatiilor de strunjire ce urmeaza a fi executate pentru transformarea semifabricatului in piesa finita, Stabilirea succesiunii operatiilor de strunjire ce urmeaza a fi executate, Alegerea masini - unelte si S.D.V.-urilor necesare tehnologiei de prelucrare);
 1. Executa strunjirea conform tehnologiei prescrise (Extragerea, din documentatia tehnologica, a datelor referitoare la prelucrarea semifabricatelor cu tehnologii adecvate de strunjire, Utilizarea datelor din documentatia tehnologica pentru executia practica a diverselor tipuri de piese prin strunjire).

 

REGIMURI DE ASCHIERE, ADAOSURI DE PRELUCRARE SI NORME TEHNICE DE TIMP LA STRUNJIRE

 1. Stabileste marimea adaosului de prelucrare al  suprafetelor prelucrate prin aschiere (Definirea adaosului de prelucrare, Enumerarea avantajelor, dezavantajelor adaosurilor de prelucrare mai mari sau mai mici decât cele necesare, Descrierea metodelor de stabilire a marimii adaosului de prelucrare, Corelarea marimii adaosului de prelucrare cu tipul operatiei de prelucrare);
 1. Stabileste parametrii regimului de aschiere la strunjire   dupa normative (Definirea parametrilor regimului de aschiere, Alegerea valorilor parametrilor regimului de aschiere din normative, Identificarea parametrilor regimului de aschiere prescrisi in documentatia tehnica) ;
 1. Indica structura normei tehnice de timp (Definirea si clasificarea normei de munca functie de conditiile concrete, Indicarea relatiei de calcul a normei de timp NT, Enumerarea timpilor din structura normei tehnice de timp);
 1. Regleaza parametrii regimului de aschiere pentru  operatiile de strunjire, pe strungul normal (Alegerea parametrilor regimului de aschiere din normative, Adoptarea regimului de aschiere in functie de caracteristicile tehnice principale ale strungului normal pe care se executa operatia respectiva, Executa operatiile de reglare necesare prelucrarilor pe strungul normal).