Operator in industria ceramicii brute

Operator in industria ceramicii brute.jpg


 

COMUNICARE SI NUMERATIE

Formuleaza opinii personale pe o tema data (Elaborarea opiniilor personale pe o tema data, Expunerea de motive in limbaj de specialitate, Evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti);

Realizeaza o scurta prezentare utilizand imagini ilustrative (Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate, Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare);

Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (Selectarea documentelor din surse specializate, Utilizarea informatiilor in activitati profesionale, Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru);

Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data, Selectarea metodelor grafice adecvate, Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice, Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor).

 

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI  

Exploateaza baze de date (Ilustrarea tipurilor de date, Prezentarea structurii unei baze de date,Incarcarea unei baze de date, Intretinerea unei baze de date);
 

Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini (Indicarea formatelor de prezentare ainformatiilor, Completarea unui format cu text, numere si imagini, Realizarea unei expuneri adecvate temei alese, Prezentarea aplicatiei);
 

Comunica prin Internet (Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii,Extragerea informatiilor relevante, Folosirea metodelor de schimb al informatiilor).

 

COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

Recepteaza mesaje orale (Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional, Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta);

Recepteaza mesaje scrise (Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame);

Exprima mesaje orale (Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, Prezentarea unei activitati legate de profesiune, Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale);

Exprima mesaje scrise (Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interespersonal /profesional, Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelorprofesionale);
Participa la conversatii (Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate).

 

ASIGURAREA CALITATII

Aplica normele de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specificedomeniului propriu de activitate, Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta);

Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie).

 

DEZVOLTARE PERSONALA IN SCOPUL OBTINERII  PERFORMANTEI

Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei (Identificarea progresului in dezvoltarea personala, Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala);

Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (Identificarea traseelor posibile de educare si formere profesionala, Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu).

 

IGIENA SI SECURITATEA MUNCII

Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca,  prevenirea si stingerea incendiilor (Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva);

Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (Identificarea factorilor de risc, Raportarea prezentei factorilor de risc, Inlaturarea factorilor de risc).

 

LUCRUL  IN  ECHIPA 

Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (Identificarea obiectivelor lucrului in echipa, Descrierea sarcinilor de lucru in echipa, Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor);

Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (Raportarea pozitiei individuale la ceilalti, Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup, Initierea actiunilor in grup);

Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (Recunoasterea competentei membrilor echipei, Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa).

 

USCAREA PRODUSELOR CERAMICE

Selecteaza metoda de uscare (Clasificarea metodelor de uscare in functie de natura agentului de uscare, Identificarea factorilor care influenteaza uscarea in conditiile realizarii unei durate optime de uscare, Asocierea metodei de uscare cu caracteristicile produsului fasonat);   

Urmareste regimul de uscare (Identificarea parametrilor regimului de uscare, Urmarirea parametrilor regimului de uscare in acord cu diagrama de uscare, Reglarea parametrilor regimului de uscare in acord cu diagrama de uscare);

Sorteaza produsele cu defecte de uscare (Identificarea defectelor de uscare, Eliminarea produselor defecte in acord cu cerintele impuse de standardele de calitate).

 

ARDEREA PRODUSELOR CERAMICE

Descrie transformarile fizico-chimice care au loc in timpul arderii (Enumerarea transformarile fizico-chimice care au loc  la ardere, Explicarea influentei regimului de ardere asupra transformarilor fizico-chimice si caracteristicilor produsului ars in acord cu domeniul de utilizare);   

Urmareste regimul de ardere (Identificarea parametrilor regimului de ardere, Identificarea simbolurilor aparatelor de masura si control si  a elementelor sistemului de reglare automata din schema, Urmarirea parametrilor regimului de ardere in acord cu diagrama de ardere, Reglarea parametrilor regimului de ardere in acord cu diagrama de ardere);
Sorteaza rebuturile (Verificarea produselor dupa ardere si identificarea eventualelor defecte precizate in regulamentul de fabricatie si standardele de calitate, Eliminarea produselor cu defecte critice).

 

SORTAREA, AMBALAREA, TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA  PRODUSELOR FINITE

Sorteaza produsele finite pe categorii de calitate (Enumerarea categoriilor de calitate in acord cu standardele de calitate, Identificarea defectelor si compararea lor cu conditiile de admisibilitate la cele 3 categorii de calitate, Aplicarea inscrisului care atesta calitatea produsului);   

Ambaleaza produsele finite (Enumerarea  variantelor de ambalare care pot fi aplicate produselor Ceramice, Aplicarea variantelor de ambalare in acord cu tipul produsului ceramic, Completarea etichetei in conformitate cu continutul ambalajului);

Transporta si depoziteaza produsele ambalate (Alege mijlocul de transport in acord cu modul de ambalare a produselor si de volumul lor, Depoziteaza produsele conform instructiunilor de depozitare).
 

 

Prepararea amestecului de materii prime in scopul fasonarii produselor de ceramica bruta

Identificarea operatiilor si utilajelor din fluxul tehnologic pentru prepararea amestecului de materii prime (enumerarea operatiilor de preparare a amestecului de materii prime respectand ordinea din fluxul tehnologic, recunoasterea utilajelor din fluxul tehnologic pentru prepararea amestecului de materii prime, asocierea utilajelor din fluxul tehnologic cu operatiile pentruprepararea amestecului de materii prime);

Deservirea utilajelor din fluxul tehnologic pentru prepararea amestecului de materii prime (executarea manevrelor necesare pentru exploatarea utilajelor de preparare a amestecului de materii prime in acord cu instructiunile din cartea tehnica, asigurarea functionarii utilajelor din cadrul fluxului tehnologic de preparare a amestecului de materii prime la capacitate optima, intretinerea utilajelor din cadrul fluxului tehnologic de preparare a amestecului de materii prime in conditii de securitate a muncii)

Urmarirea parametrilor de lucru (precizarea parametrilor de lucru in acord cu instructiunile tehnologice, sesizarea abaterilor parametrilor de lucru de la valorile prescrise in instructiunile tehnologice, reglarea parametrilor de lucru in acord cu instructiunile tehnologice).

 

Fasonarea produselor de ceramica bruta

Deservirea utilajelor din fluxul tehnologic pentru fasonarea  produselor de ceramica bruta (executarea manevrelor de exploatare a utilajelor pentru fasonarea produselor de ceramica bruta in acord cu instructiunile din cartea tehnica, asigurarea functionarii utilajelor de fasonare din cadrul fluxului tehnologic, la capacitate optima, intretinerea utilajelor pentru fasonarea produselor de ceramica bruta, in conditii de securitate a muncii);

Urmarirea parametrilor de lucru (precizarea parametrilor de lucru in acord cu instructiunile tehnologice, sesizarea abaterilor parametrilor de lucru de la valorile prescrise in instructiunile tehnologice, reglarea parametrilor de lucru in acord cu instructiunile tehnologice);

Identificarea defectelor de fasonare (sesizarea defectelor determinate de metoda de fasonare, sortarea si indepartarea produselor cu defecte critice, in acord cu standardele de calitate).

 

Glazurarea produselor de ceramica bruta prin procedee mecanizate

Descrierea glazurii (Clasificarea glazurilor dupa diverse criterii, prezentarea compozitiei oxidice a glazurilor, enumerarea proprietatilor glazurilor in stare cruda si in stare arsa)   

Executarea glazurarii produselor de ceramica bruta prin procedee mecanizate (pregatirea produselor in vederea glazurarii conform cu instructiunile tehnologice, glazurarea produselor cu respectarea standardelor de calitate, retusarea produselor glazurate in conformitate cu instructiunile tehnologice).