Operator cazane, turbine cu abur, instalații de termoficare

Operator cazane turbine cu abur instalatii auxiliare si de termoficare.jpg

ASIGURAREA CALITATII

 1. Aplica normele de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate, Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta);
 1. Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie ).

 

COMUNICARE IN LIMBA MODERNA

 1. Recepteaza mesaje orale (Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional, Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta);
 1. Recepteaza mesaje scrise (Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame);
 1. Exprima mesaje orale (Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, Prezentarea unei activitati legate de profesiune,  Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale);
 1. Exprima mesaje scrise (Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional, Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale);
 1. Participa la conversatii (Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate).

 

COMUNICARE SI NUMERATIE

 1. Formuleaza opinii personale pe o tema data (Elaborarea opiniilor personale pe o tema data, Expunerea de motive in limbaj de specialitate, Evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti);
 1. Realizeaza o scurta prezentare utilizând imagini ilustrative (Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate, Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare);
 1. Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (Selectarea documentelor din surse specializate, Utilizarea informatiilor in activitati profesionale, Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru);
 1. Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data, Selectarea metodelor grafice adecvate, Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice, Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor).

 

DEZVOLTARE PERSONALA IN SCOPUL OBTINERII PERFORMANTEI

 1. Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei (Identificarea progresului in dezvoltarea personala, Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala);
 1. Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (Identificarea traseelor posibile de educare si formere profesionala, Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu)

 

Igiena si securitatea muncii

 1. Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca,  prevenirea si stingerea incendiilor (Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva);
 1. Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (Identificarea factorilor de risc, Raportarea prezentei factorilor de risc,  Inlaturarea factorilor de risc).

 

LUCRUL  IN  ECHIPA

 1. Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (Identificarea obiectivelor lucrului in echipa, Descrierea sarcinilor de lucru in echipa, Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor);
 1. Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (Raportarea pozitiei individuale la ceilalti, Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup,  Initierea actiunilor in grup);
 1. Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (Recunoasterea competentei membrilor echipei, Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa).

 

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI   

 1. Exploateaza baze de date (Ilustrarea tipurilor de date, Prezentarea structurii unei baze de date, Incarcarea unei baze de date, Intretinerea unei baze de date );
 1. Prezinta informatii incluzând text, numere si imagini (Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor, Completarea unui format cu text, numere si imagini, Realizarea unei expuneri adecvate temei alese, Prezentarea aplicatiei );
 1. Comunica prin Internet (Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii, Extragerea informatiilor relevante, Folosirea metodelor de schimb al informatiilor).

 

INTRETINEREA AGREGATELOR ROTATIVE

 1. Localizeaza in teren agregatele rotative (Identificarea in teren a agregatelor rotative, Precizarea partilor componente ale agregatelor rotative, Citirea schemelor cu agregate rotative );
 1. Verifica periodic starea de functionare a agregatelor rotative (Urmarirea parametrilor de functionare, Depistarea abaterilor parametrilor de la valorile normale de functionare, Interventia in cazul depasirii valorilor normale de functionare);
 1. Executa lucrari de intretinere curenta a agregatelor rotative (Stabilirea defectiunilor agregatelor rotative, Precizarea materialelor utilizate pentru intretinerea agregatelor, Efectuarea lucrarilor de intretinere).

 

UTILIZAREA MASINILOR SI APARATELOR ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE

 1. Identifica partile componente de baza ale masinilor si aparatelor electrice (Identificarea sistemelor componente ale masinilor si  aparatelor electrice, Precizarea componentelor de baza ale masinilor si aparatelor electrice, Descrie tipurile de solicitari la care sunt supuse aparatele electrice);
 1. Specifica principiul si regimurile de functionare (Interpretarea fenomenelor electrice si magnetice, Identificarea parametrilor nominali, Identificarea regimurilor de functionare, Descrierea caracteristicilor de functionare ale masinilor si aparatelor electrice);
 1. Pune in functiune masinile electrice (Indicarea domeniului de utilizare a masinilor electrice, Realizarea montajului pentru pornirea masinii electrice, Executarea manevrelor necesare pornirii si functionarii normale, Respectarea normelor de protectie a muncii la punerea in functiune a masinilor electrice).

 

MONTAREA SI DEMONTAREA ORGANELOR DE   MASINI SI MECANISMELOR

 1. Identifica organe de masini si mecanisme (Alegerea organelor de masini, transmisiilor mecanice si mecanismelor, Utilizarea termenilor specifici, Determinarea solicitarilor mecanice si termice);
 1. Realizeaza montarea si  demontarea unei asamblari (Efectuarea asamblarilor nedemontabile, Montarea si demontarea asamblarilor demontabile, transmisiilor mecanice, mecanismelor care transforma miscarea);
 1. Actioneaza asupra elementelor pentru circulatia fluidelor (Asigurarea transportului fluidelor prin conducte, Identificarea armaturilor, Actionarea armaturilor);
 1. Stabileste impactul solicitarilor asupra organelor de masini si mecanismelor (Sesizarea defectelor mecanice si termice, Identificarea solicitarilor care au produs defectul ).

 

UTILIZAREA ELEMENTELOR DE AUTOMATIZARE

 1. Identifica elementele de automatizare (Recunoasterea elementelor de automatizare, Precizarea rolului fiecarui element de automatizare, Precizarea modului de conectare in circuit a elementelor de automatizare);
 1. Verifica functionarea instalatiei de semnalizare si avertizare (Echiparea tablourilor sinoptice cu elemente electrice si electronice de semnalizare si avertizare, Executarea circuitelor de semnalizare din tablourile sinoptice, dupa schema, Verificarea functionarii semnalizarilor locale si de la distanta);
 1. Regleaza aparate din instalatia de automatizare (Identificarea domeniilor de reglaj ale aparatelor, Particularizarea parametrilor efectivi ai instalatie, Efectuarea unor reglari simple ale aparatelor, Executarea schemelor simple de reglare automata).

 

EXPLOATAREA SI INTRETINEREA CAZANULUI DE ABUR  SI A INSTALATIILOR AUXILIARE

 1. Pune in functiune cazanul de abur si instalatiile auxiliare (Recunoasterea echipamentelor in instalatia de cazan, Precizarea manevrelor de punere in functiune a cazanului si a instalatiilor auxiliare, Executarea manevrelor de punere in functiune a instalatiei de cazan, conform documentatiei tehnice, Citirea si inregistrarea parametrilor de functionare ai cazanului in registru) ;
 1. Organizeaza lucrari de intretinere a instalatiilor cazanului (Descrierea etapelor lucrarilor de intretinere curenta a echipamentelor cazanului, Organizarea lucrarilor de intretinere in zona de lucru, Efectuarea lucrarilor de intretinere curenta) ;
 1. Supravegherea in exploatare a cazanului si a instalatiilor auxiliare (Enumerarea cauzelor incidentelor in exploatare, Urmarirea functionarii si a starii tehnice a echipamentelor cazanului si a instalatiilor auxiliare, Citirea si inregistrarea parametrilor orari in registre proprii, Anticiparea si intervenirea la aparitia conditiilor anormale de functionare);
 1. Utilizeaza indicatiile calculatorului pentru comanda cazanului de abur si a instalatiilor auxiliare (Utilizarea componentelor sistemului de calcul, Operarea cu fisiere, Actionarea cazanului de abur si a instalatiilor auxiliare).

 

EXPLOATAREA SI INTRETINEREA TURBINEI CU ABUR SI A INSTALATIILOR AUXILIARE

 1. Pune in functiune turbina cu abur si instalatiile auxiliare (Recunoasterea echipamentelor turbinei cu abur si a instalatiilor auxiliare, Precizarea manevrelor de punere in functiune a turbinei cu abur si a instalatiilor auxiliare, Executarea manevrelor de punere in functiune a instalatiei turbinei, conform documentatiei tehnice, Citirea si inregistrarea parametrilor de functionare ai turbinei in registru) ;
 1. Organizeaza lucrari de intretinere a instalatiilor turbinei si auxiliare (Descrierea etapelor lucrarilor de intretinere curenta a echipamentelor turbinei cu abur si a instalatiilor auxiliare, Executarea de probe conform documentatiei tehnice, Organizeaza lucrari de intretinere in zona de lucru, Efectuarea lucrarilor de intretinere curenta) ;
 1. Supravegherea in exploatare a turbinei si a instalatiilor auxiliare (Enumerarea cauzelor incidentelor in exploatare, Urmarirea functionarii si a starii tehnice a echipamentelor turbinei cu abur si a instalatiilor auxiliare, Citirea si inregistrarea parametrilor de functionare in registre orare, Anticiparea si intervenirea la aparitia conditiilor anormale de functionare);
 1. Utilizeaza echipamente moderne pentru comanda turbinei si a instalatiilor auxiliare (Utilizarea componentelor sistemului de calcul, Operarea cu fisiere, Actionarea turbinei cu abur si a instalatiilor auxiliare cu ajutorul echipamentelor moderne).

 

EXPLOATAREA SI INTRETINEREA CAZANULUI DE APA FIERBINTE SI A INSTALATIILOR AUXILIARE

 1. Pune in functiune cazanul de apa  fierbinte si instalatiile auxiliare (Recunoasterea echipamentelor in CAF si instalatiile auxiliare, Precizarea manevrelor de punere in functiune a CAF si a instalatiilor auxiliare, Executarea manevrelor de punere in functiune a CAF si a instalatiilor auxiliare, Citirea parametrilor de functionare a instalatiei) ;
 1. Supravegherea in exploatare a cazanului de apa fierbinte si a instalatiilor auxiliare (Enumerarea cauzelor incidentelor in exploatare, Urmarirea functionarii si a starii tehnice a echipamentelor CAF si a instalatiilor auxiliare, Citirea si inregistrarea parametrilor orari in register, Anticiparea si intervenirea la aparitia conditiilor anormale de functionare) ;
 1. Intretine cazanul de apa fierbinte si instalatiile auxiliare (Descrierea  etapelor lucrarilor de intretinere curenta a echipamentelor CAF si a instalatiilor auxiliare, Executarea de probe si incercari profilactice conform documentatiei tehnice, Efectuarea lucrarilor de intretinere curenta) ;
 1. Utilizeaza indicatiile calculatorului pentru comanda CAF si a instalatiilor auxiliare (Utilizarea componentelor sistemului de calcul, Operarea cu fisiere, Actionarea CAF si a instalatiilor auxiliare cu ajutorul calculatorului).

 

EXPLOATAREA SI INTRETINEREA CIRCUITELOR CENTRALELOR TERMOELECTRICE AFERENTE TURBINEI

 1. Pune in functiune agregatele circuitelor din centrala aferente turbine (Recunoasterea echipamentelor din circuitele centralei termoelectrice aferente turbine, Precizarea manevrelor de punere in functiune a echipamentelor, Executarea manevrelor de punere in functiune a echipamentelor, conform documentatiei tehnice, Citirea si inregistrarea parametrilor de functionare);
 1. Supravegherea in exploatare a echipamentelor circuitelor aferente turbine (Enumerarea cauzelor incidentelor in exploatare, Urmarirea functionarii si a starii tehnice a echipamentelor circuitelor, Citirea si inregistrarea parametrilor de functionare, Anticiparea si intervenirea la aparitia conditiilor anormale de functionare);
 1. Intretine echipamentele circuitelor centralei (Descrierea etapelor lucrarilor de intretinere curenta a echipamentelor circuitelor, Efectuarea controlului agregatelor rotative auxiliare, Efectuarea lucrarilor de intretinere curenta);
 1. Utilizeaza echipamente moderne pentru supravegherea si comanda circuitelor aferente turbinei (Utilizarea componentelor sistemului de calcul, Operarea cu fisiere, Actionarea agregatelor circuitelor prin comanda de la distanta).