Lacatus mecanic prestari servicii

Lacatus mecanic prestari servicii.jpg

UNITATI DE COMPETENTA

 

Comunicare si numeratie

 1. Formuleaza opinii personale pe o tema data (elaborarea opiniilor personale pe o tema data,          expunerea de motive in limbaj de specialitate, evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti);
 1. Realizeaza o scurta prezentare utilizând imagini ilustrative (selectarea si ordonarea logica atextului si imaginilor asociate, din surse variate, alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare );
 1. Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (selectarea documentelor din surse specializate, utilizarea informatiilor in activitati profesionale, completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru);
 1. Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor, selectarea metodelor grafice adecvate, reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice, efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data).

 

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

 1. Exploateaza baze de date (ilustrarea tipurilor de date, prezentarea structurii unei baze de date, incarcarea unei baze de date, intretinerea unei baze de date);
 1. Prezinta informatii incluzând text, numere si imagini (indicarea formatelor de prezentare a informatiilor, completarea unui format cu text, numere si imagini, realizarea unei expuneri adecvate temei alese, prezentarea aplicatiei);
 1. Comunica prin Internet (utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii, extragerea informatiilor relevante, folosirea metodelor de schimb al informatiilor) .

 

Comunicare in limba MODERNA

 1. Recepteaza mesaje orale (intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional, stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta);
 1. Recepteaza mesaje scrise (intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame);
 1. Exprima mesaje orale (utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, prezentarea unei activitati legate de profesiune, argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale);
 1. Exprima mesaje scrise (redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional, elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale);
 2. Participa la conversatii (sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate )

 

ASIGURAREA CALITATII

 1. Aplica normele de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate, relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta);
 1. Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie).

 

DEZVOLTARE PERSONALA IN SCOPUL OBTINERII PERFORMANTEI

 1. Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei (identificarea progresului in dezvoltarea personala, analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala );
 1. Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (identificarea traseelor posibile de educare si formare profesionala, corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu).

 

IGIENA SI SECURITATEA MUNCII

 1. Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca,  prevenirea si stingerea incendiilor (insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva);
 1. Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (identificarea factorilor de risc, raportarea prezentei factorilor de risc, inlaturarea factorilor de risc).

 

LUCRUL IN ECHIPA

 1. Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (identificarea obiectivelor lucrului in echipa, descrierea sarcinilor de lucru in echipa, selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor);
 1. Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (raportarea pozitiei individuale la ceilalti, asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup, initierea actiunilor in grup);
 1. Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (recunoasterea competentei membrilor echipei, corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa).

 

INTERPRETAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE

 1. Interpreteaza informatii inscrise in desenele de ansamblu(recunoasterea unor reprezentari specifice calificarii, interpretarea informatiilor inscrise in desene de ansamblu);
 1. Interpreteaza desene speciale (extragerea informatiilor inscrise in desene de constructii metalice, interpretarea schemelor functionale );
 1. Aplica informatiile din documentatia tehnica in activitatea practica (corelarea informatiilor din desenul de ansamblu cu documentatia     tehnologica, utilizarea documentatiei tehnice pentru controlul calitatii produselor executate).

 

UTILIZAREA DISPOZITIVELOR SI INSTALATIILOR DE RIDICAT SI TRANSPORTAT

 1. Identifica caracteristicile functionale ale dispozitivelor si instalatiilor de ridicat si transportat (recunoasterea parametrilor functionali ai dispozitivelor si instalatiilor de ridicat si transportat, selectarea dispozitivelor si instalatiilor de ridicat si transportat);
 1. Utilizeaza dispozitive si instalatii de ridicat si transportat (utilizarea dispozitivelor de ridicat specifice calificarii, utilizarea instalatiilor de ridicat specifice calificarii).

 

PROTECTIA ANTICOROZIVA A SUPRAFETELOR

 1. Indica tipurile de coroziune (precizarea factorilor generatori de coroziune, indicarea formelor de manifestare a coroziunii, caracterizarea tipurilor de coroziune);
 2. Precizeaza metodele de protectie anticoroziva (identificarea tipurilor de acoperiri,  descrierea tehnologiei de acoperiri nemetalice, precizarea procedeelor de metalizare);
 1. Efectueaza operatii de limitare a coroziunii (stabilirea factorilor de risc, alegerea metodei de protectie anticoroziva, executarea protectiei anticorozive prin vopsire).

 

INTRETINEREA SI REPARAREA PRODUSELOR ARTIZANALE SI A UTILAJELOR SPECIFICE

 1. Explica fenomenul uzarii (clasificarea uzarilor, identificarea cauzelor uzarii pieselor );
 1. Verifica starea tehnica a produselor si utilajelor (controlarea starii tehnice a produselor si utilajelor, identificarea defectelor, stabilirea modalitatilor de diminuare a efectului uzarii si a tehnologiei de reconditionare / reparare , readucerea utilajelor la caracteristicile corespunzatoare de  calitate);
 1. Asigura conditiile materiale necesare efectuarii operatiilor de intretinere si reparare (stabilirea  necesarului  de piese de schimb, stabilirea  tipului si cantitatii de lubrifiant, asigurarea conditiilor materiale necesare confectionarii sau reconditionarii unor repere defecte sau uzate);
 1. Aplica tehnologia   de  intretinere si reparare a mecanismelor si utilajelor (identifica etapele parcurse la repararea unui produs, stabileste tipul si continutul operatiilor de intretinere, precizeaza metodele de reparare a pieselor uzate );
 2. Executa operatii de intretinere si reparare a mecanismelor, masinilor si utilajelor din domeniul prestarilor de servicii (intretinerea si repararea mecanismelor din componenta masinilor unelte, intretinerea si repararea masinilor pentru prelucrare mecanica, intretinerea si repararea masinilor pentru tâmplarie, intretinerea si repararea masinilor, dispozitivelor si obiectelor de uz casnic si gospodaresc).

 

SDV-uri UTILIZATE IN PRODUCTIA ARTIZANALA SI PRESTAREA       SERVICIILOR

 1. Stabileste necesarul de SDV-uri in functie de    specificul lucrarilor realizate (identificarea necesarului de scule, stabilirea dispozitivelor necesare, selectarea mijloacelor de masurare si control);
 1. Executa  scule, dispozitive si verificatoare specifice pentru activitatea proprie (identificarea materialele necesare  executarii sculelor, stabilirea geometriei sculelor si a tehnologiei de executie, executarea sculelor, dispozitivelor si verificatoarelor );
 1. Executa scule si unelte  pentru diferiti clienti (realizarea  unor  scule pentru alte domenii ale productiei artizanale, confectionarea uneltelor pentru activitati gospodaresti);
 1. Reconditioneaza scule si unelte (verificarea starii tehnice a sculelor si uneltelor, stabilirea tehnologiei de reconditionare, reconditionarea sculelor ).

 

EXECUTAREA OPERATIILOR SI PRODUSELOR PE MASINI DE PRELUCRARE MECANICA

 1. Asigura conditiile  materiale necesare executarii  operatiilor  pe masini de prelucrare mecanica (asigurarea conditiilor ambientale dintr-un atelier mecanic de profil, organizarea ergonomica a atelierului si a locului de munca, alegerea semifabricatelor in functie de caracteristicile pieselor, selectarea SDV-urilor si AMC-urilor necesare efectuarii operatiilor);
 1. Identifica posibilitatile tehnologice de functionare, prelucrare si reglare ale diferitelor masini unelte (identificarea principiului de lucru al utilajelor, determinarea performantelor tehnologice ale utilajului, reglarea parametrilor functionali ai masinilor unelte);
 1. Realizeaza repere si produse prin operatii de prelucrare pe masini unelte specifice (obtinerea pieselor  prin operatii de aschiere, prelucrarea semifabricatelor prin operatii de deformare plastica la rece sau la cald, asamblarea produselor ).

 

CONFECTII METALICE  ARTIZANALE, DE UZ  CASNIC SI  GOSPODARESC

 1. Asigura conditiile  materiale necesare executarii confectiilor metalice (Asigurarea conditiilor ambientale dintr-un atelier mecanic de profil, Organizarea ergonomica a atelierului si a locului de munca, Aprovizionarea cu  semifabricate si materiale in functie de caracteristicile produselor, Selectarea utilajelor, SDV-urilor si AMC-urilor necesare efectuarii operatiilor);
 1. Stabileste tehnologia de executie si asamblare a confectiilor metalice (Intocmirea documentatiei de executie, Pregatirea si reglarea utilajelor);
 1. Executa operatii de prelucrare a reperelor care  compun confectiile metalice (Efectuarea operatiilor pregatitoare, Efectuarea operatiilor de prelucrare a reperelor);
 1. Asambleaza  confectii metalice de uz casnic si gospodaresc (Stabilirea tipurilor de asamblari in vederea realizarii confectiilor metalice, Asamblarea confectiilor metalice, Protejarea anticorosiva  a produselor).