Electronist aparate si echipamente pentru radio si tv

Asigurarea calitatii

 1. Aplica normele de calitate in domeniul de activitate (Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate, Relatarea cerintelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de munca, Utilizarea normelor de calitate in activitatea curenta)
 1. Utilizeaza metode standardizate de asigurare a calitatii (Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calitatii, Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calitatii in activitatea proprie)

 

Comunicare in limba moderna

 1. Recepteaza mesaje orale (Intelegerea punctelor esentiale in vorbirea standard clara pe teme familiare (activitati cotidiene, petrecerea timpului liber), Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio si TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional, Stabilirea legaturilor intre mesajul audiat si propria experienta)
 1. Recepteaza mesaje scrise (Intelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional, Prelucrarea informatiilor obtinute din descrierea evenimentelor, Decodarea informatiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame)
 1. Exprima mesaje orale (Utilizarea unor expresii coerente in descrierea experientelor si a altor activitati din proximitate, Prezentarea unei activitati legate de profesiune, Argumentarea opiniilor, proiectelor personale si profesionale)
 1. Exprima mesaje scrise (Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional, Elaborarea corespondentei personale si completarea documentelor de lucru, Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene si a experientelor profesionale)
 1. Participa la conversatii (Sustinerea spontana de conversatii pe teme familiare, de interes personal si profesional, Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate)

 

Comunicare si numeratie

 1. Formuleaza opinii personale pe o tema data (Elaborarea opiniilor personale pe o tema data, Expunerea de motive in limbaj de specialitate, Evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti)
 1. Realizeaza o scurta prezentare utilizând imagini ilustrative (Selectarea si ordonarea logica a textului si imaginilor asociate, din surse variate, Alegerea unei modalitati ilustrative de expunere a informatiilor, Prezentarea ilustrata a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare)
 1. Citeste si utilizeaza documente scrise in limbaj de specialitate (Selectarea documentelor din surse specializate, Utilizarea informatiilor in activitati profesionale, Completarea sau redactarea corecta a documentatiei pentru sarcini de lucru)          
 1. Prelucreaza si interpreteaza grafic rezultatele obtinute pe o sarcina data (Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate intr-o sarcina data, Selectarea metodelor grafice adecvate, Reprezentarea grafica corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice, Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor)

 

Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei

 1. Analizeaza caracteristicile personale si factorii implicati in dezvoltarea carierei (Identificarea progresului in dezvoltarea personala, Analizarea factorilor care influenteaza dezvoltarea carierei, Estimarea potentialului de schimbare personala si profesionala)
 1. Exprima optiuni privind traseul personal de educatie si formare profesionala (Identificarea traseelor posibile de educare si formere profesionala, Corelarea cerintelor de formare profesionala cu posibilitatile proprii, Proiectarea optiunii de formare profesionala pe termen scurt si mediu)

 

Igiena si securitatea muncii

 1. Aplica legislatia si reglementarile privind securitatea si sanatatea la locul de munca,  prevenirea si stingerea incendiilor (Insusirea drepturilor si responsabilitatilor la locul de munca in functie de normele prevazute la instructajele de protectia muncii, Verificarea existentei si integritatii mijloacelor de protectie la locul de munca, Raportarea situatiilor care pun in pericol securitatea individuala si colectiva)
 1. Ia masuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de munca (Identificarea factorilor de risc, Raportarea prezentei factorilor de risc, Inlaturarea factorilor de risc)
   

Lucrul in echipa

 1. Identifica sarcinile si resursele necesare pentru atingerea obiectivelor (Identificarea obiectivelor lucrului in echipa, Descrierea sarcinilor de lucru in echipa, Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor)
 1. Isi asuma rolurile care ii revin in echipa (Raportarea pozitiei individuale la ceilalti, Asumarea si promovarea atitudinilor constructive in grup, Initierea actiunilor in grup)
 1. Colaboreaza cu membrii echipei pentru indeplinirea sarcinilor (Recunoasterea competentei membrilor echipei, Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei, Adoptarea unor masuri de eficientizare a lucrului in echipa)

 

Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei

 1. Exploateaza baze de date (Ilustrarea tipurilor de date, Prezentarea structurii unei baze de date, Incarcarea unei baze de date, Intretinerea unei baze de date)
 1. Prezinta informatii incluzând text, numere si imagini (Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor, Completarea unui format cu text, numere si imagini, Realizarea unei expuneri adecvate temei alese, Prezentarea aplicatiei)
 1. Comunica prin Internet (Utilizarea tehnicilor de cautare adecvate surselor de informatii, Extragerea informatiilor relevante, Folosirea metodelor de schimb al informatiilor)

 

Utilizarea dispozitivelor electronice discrete

 1. Identifica dispozitivele electronice discrete (Recunoasterea dispozitivelor electronice discrete dupa criteriile precizate, Stabilirea dispunerii  pe capsula a terminalelor dispozitivelor electronice discrete, Montarea dispozitivelor electronice discrete in circuite)
 1. Selecteaza dispozitivele electronice discrete (Precizarea parametrilor electrici specifici ai dispozitivelor electronice discrete, Identificarea valorilor limita ale parametrilor electrici specifici ai dispozitivelor electronice discrete, Alegerea dispozitivelor echivalente dupa criterii specificate)
 1. Verifica functionalitatea dispozitivelor electronice discrete (Stabilirea regimurilor de functionare ale dispozitivelor electronice discrete, Masurarea parametrilor dispozitivelor electronice discrete, Identificarea defectelor specifice ale dispozitivelor electronice discrete)

 

Realizarea circuite electronice cu dispozitive electronice discrete

 1. Realizeaza surse stabilizate  de tensiune (Identificarea blocurilor functionale din constructia unei surse stabilizate de tensiune, Recunoasterea tipului de stabilizator de tensiune pe baza schemei electrice a sursei stabilizate de tensiune, Precizarea parametrilor specifici ai sursei stabilizate de tensiune, Explicarea rolului componentelor din schema electrica a sursei stabilizate de tensiune, Realizarea montajului electronic al sursei stabilizate de tensiune conform documentatiei tehnice, Utilizarea metodelor adecvate pentru verificarea functionalitatii montajului electronic al sursei stabilizate de tensiune realizate)
 1. Realizeaza amplificatoare (Identificarea tipului de amplificator pe baza schemelor date, Precizarea parametrilor specifici ai amplificatoarelor, Explicarea rolului componentelor din schema electrica a amplificatoarelor, Realizarea montajului electronic al amplificatoarelor conform documentatiei tehnice, Utilizarea metodelor adecvate pentru verificarea functionalitatii montajului electronic al amplificatoarelor)
 1. Realizeaza oscilatoare (Identificarea tipului de oscilator pe baza schemelor date, Precizarea parametrilor specifici ai oscilatoarelor, Explicarea rolului componentelor din schema electrica a oscilatoarelor, Realizarea montajului electronic al oscilatoarelor conform documentatiei tehnice, Utilizarea metodelor adecvate pentru verificarea functionalitatii montajului electronic al oscilatoarelor)
 1. Realizeaza circuite de impulsuri (Identificarea tipului de circuit de impulsuri pe baza schemelor date, Explicarea rolului componentelor din schema electrica a circuitelor de impulsuri, Realizarea montajului electronic al circuitelor de impulsuri conform documentatiei tehnice, Utilizarea metodelor adecvate pentru verificarea functionalitatii montajului electronic al circuitelor de impulsuri)

 

Realizarea montajelor electronice cu circuite integrate

 1. Identifica circuite integrate logice (Recunoasterea circuitelor integrate logice dupa simbol, aspect fizic si codificare, Descrierea formelor de reprezentare a functiilor logice, Corelarea valorilor variabilelor logice cu nivelele de tensiune, Precizarea parametrilor circuitelor integrate logice)
 1. Explica functionarea circuitelor integrate logice (Descrierea functionarii circuitelor integrate logice  la nivel de schema bloc, Selectarea circuitelor integrate logice pentru implementarea functiilor logice, Exemplificarea aplicatiilor uzuale cu circuite integrate logice, Recunoasterea defectelor in functionarea montajelor cu circuite integrate logice)
 1. Interconecteaza circuite integrate logice in montaje (Identificarea circuitelor integrate logice necesare realizarii unui   montaj, Executarea montajelor pentru implementarea unor functii logice, Executarea montajelor cu circuite integrate logice, Remedierea defectelor in montaje cu circuite integrate logice)

 

 1. Utilizarea aparaturii de masura specifice
 1. Selecteaza aparatul de masura adecvat (Interpretarea corecta asimbolurilor inscriptionate pe aparatele de  masura, Explicarea rolului aparatelor de masura utilizate in domeniul radio Tv, Corelarea corecta a aparatului de masura cu marimile electrice de masurat,specifice receptoarelor radio Tv)
 1. Efectueaza masurarile parametrilor specifici receptoarelor  RTv (Alegerea metodei adecvate de masurare in functie de marimea de masurat, Conectarea corecta a aparatului in circuitul de masura, Citirea corecta a valorilor masurate, Interpretarea valorilor marimilor masurate)

 

Verificarea receptoarelor radio si tv

 1. Analizeaza structura unui receptor radio (Identifica blocurile functionale in scheme electrice, Recunoaste blocurile functionale in receptoarele radio, Explica functionarea unui receptor radio conform schemei bloc)
 1. Analizeaza structura unui receptor TV (Identifica blocurile functionale in scheme electrice, Recunoaste blocurile functionale in receptoarele TV, Explica functionarea unui receptor TV conform schemei bloc, Verifica functionarea receptoarelor)
 1. Verifica functionarea receptoarelor (Verificarea starii de functionare a receptoarelor, Reglarea principalilor parametrii ai receptoarelor RTV, Precizarea tipurilor de semnale la nivelul fiecarui bloc, Interpretarea semnalelor existente in blocurile unui receptor RTV)

 

Remedierea  defectelor tipice receptoarelor  rtv

 1. Depisteaza defectele din aparatura RTv (Recunoasterea simptomului defectului, Stabilirea parametrului afectat, Alegerea algoritmului de depanare)
 1. Localizeaza defectele din aparatura RTv (Folosirea documentatiei tehnice (scheme electrice ale receptoarelor RTv, caiete service), Efectuarea de masuratori adecvate in vederea localizarii defectului, Interpretarea rezultatelor masuratorilor, Stabilirea  etajului  si a defectului  din etajul respective)
 1. Remediaza defectul constatat (Identificarea componentei sau a modulului defect, Inlocuirea componentei sau a modulului defect, Verificarea  functionalitatii receptorului)

electronist aparate si echipamente radio tv.jpg