Despre proiect

 Calificarea angajatilor din industrie si servicii – un pas inainte pentru

rezolvarea crizei economice

 

 – prezentare –

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti deruleaza, in perioada iunie 2011 – aprilie 2013, in parteneriat cu Solid Consult Time SRL, proiectul „Calificarea angajatilor din industrie si servicii – un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice”, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.3 – „Acces si participare la formare profesionala continua”.

Proiectul vizeaza facilitarea dobândirii, de catre 168 persoane angajate in regiunea Bucuresti – Ilfov, a unor calificari actuale (in acord cu cerintele pietei muncii) si complete, prin dezvoltarea competentelor (cheie, tehnice generale, tehnice specializate) corespunzatoare standardelor de pregatire profesionala care descriu calificarile „operator introducere, validare si prelucrare date”, „electronist aparate si echipamente pentru radio si TV”, „strungar”, „operator in industria ceramicii brute”, „operator cazane, turbine cu abur, instalatii auxiliare de termoficare”, „lacatus mecanic prestari servicii” – aferente nivelului II de calificare.

In contextul declinului/instabilitatii economice, proiectul asuma, ca obiectiv director, asigurarea stabilitatii intreprinderilor si a salariatilor, prin imbunatatirea nivelului de calificare a fortei de munca: productivitatea, competitivitatea, adaptabilitatea intreprinderilor sunt conditionate de gradul de flexibilitate a fortei de munca; in acelasi timp, angajatilor le este necesara siguranta locului de munca. Proiectul propune, astfel, o abordare integrata, a ocuparii: consolidarea, de o maniera conjugata, a flexibilitatii si a securitatii, in beneficiul celor doua parti ale relatiei de munca (angajat – angajator).

            Dezvoltarea capacitatii de adaptare (la modificarile structurale ale pietei muncii) si a competitivitatii intreprinderilor – necesare mentinerii acestora in activitate, prin consolidarea angajabilitatii salariatilor coincide cu dezvoltarea unei flexibilitati functionale legate de competentele acestora din urma; astfel, beneficiile oferite agentilor economici in termeni de competente ale angajatilor se refera la imbunatatirea aptitudinilor de munca ale salariatilor, in acord cu cerintele posturilor ocupate, prin implementarea programelor de formare profesionala.

             Lipsa/ deficitul de competente solicitate la locul de munca genereaza insecuritatea ocuparii; proiectul intervine in sensul corectarii acestor dezechilibre, prin consolidarea capacitatii de integrare profesionala sustenabila a fortei de munca, rezultat al imbunatatirii competentelor. Crearea conditiilor favorabile privind mentinerea durabila in ocupare/ in activitate a angajatilor este totuna cu ameliorarea calitatii locurilor de munca: imbunatatirea ocupabilitatii fortei de munca prin formare continua ofera salariatilor oportunitati de mentinere pe piata muncii si de a progresa (adaptarea acestora la cerintele locului de munca asigura securitatea, stabilitatea ocuparii si imbunatatirea calitatii acesteia).

 

 

In vederea realizarii obiectivului sau general, proiectul asuma ca obiective operationale:

  1. dezvoltarea programelor de formare profesionala continua, in scopul asigurarii compatibilitatii dintre oferta si cererea de competente pe piata muncii, asadar al articularii ofertei de formare a angajatilor cu cerintele angajatorilor.

Selectarea programelor ce urmeaza a fi implementate prin intermediul proiectului este rezultat al analizei/evaluarii evolutiei nevoii de competente pe piata muncii, tinându-se seama de impactul schimbarilor tehnologice, de modificarile survenite in organizarea muncii, in structura si continutul ocupatiilor si vizeaza identificarea/asigurarea de masuri privind dezvoltarea aptitudinilor/competentelor relevante pentru agentii economici.

Dezvoltarea si autorizarea CNFPA a 6 programe de FPC, a caror implementare va conduce la (re)calificarea a 168 de salariati, prin dezvoltarea competentelor aferente calificarilor si certificarea competentelor astfel dobândite, permite reducerea dezechilibrelor intre cererea si oferta de competente pe piata muncii, prin definirea/ configurarea unei oferte de formare continua adaptata/adecvata nevoilor intreprinderilor.

  1. promovarea beneficiilor formarii profesionale, din perspectiva ocuparii:

Atragerea in proiect a grupului tinta al acestuia se va realiza prin intermediul campaniei de constientizare cu privire la necesitatea – din perspectiva mentinerii pe piata muncii – a imbunatatirii nivelului de calificare, asadar a capacitatii de a raspunde cerintelor pietei fortei de munca in ce priveste competentele, prin formare continua. Astfel, 300 persoane active pe piata muncii vor fi informate cu privire la:

  1.  specificul si nivelul de calificare solicitate de angajatori,
  2. continutul ocupatiilor si competentele aferente acestora,
  3. oportunitatile de formare oferite in cadrul proiectului, in vederea dezvoltarii competentelor cerute de angajatori.

Informarea salariatilor asupra cererii de competente reprezinta premisa armonizarii/compatibilizarii competente detinute – posturi ocupate.

  1. ameliorarea calitatii fortei de munca prin implementarea masurilor integrate de orientare/consiliere/formare profesionala, destinate asigurarii nivelului adecvat (nevoii) de competente si corelarii dintre competentele angajatilorcererea de pe piata muncii.
  1. activitatile de orientare/consiliere profesionala a anjajatilor in directia dobândirii acelor competente solicitate la locul de munca.

Evaluarea nevoilor de competente ale angajatorilor este urmata de analiza  competentelor agajatilor acestora. Corelarea deficitara a competentelor, manifestata prin lipsa de relevanta, pentru angajator, a competentelor detinute si/sau deficitul/lipsa competentelor solicitate conduce la riscul excluderii angajatului de pe piata muncii. Ca atare, in urma evaluarii comparative a cererii si a ofertei de competente, salariatii vor fi indrumati in directia/vederea dobândirii competentelor necesare pastrarii locului de munca, prin formare.

  1. coordonarea competentelor (detinute de angajati – solicitate de angajatori) se obtine prin formare profesionala continua. Evaluarea cererii de competente a angajatorilor si a competentelor detinute de angajatii acestora se realizeaza in vederea corelarii prin formare.

Solutionarea incompatibilitatilor presupune, asadar, nu doar informarea asupra cererii de competente pe piata muncii, dar si dezvoltarea respectivelor competente. Armonizarea competentelor se va realiza prin implementarea programelor de formare, la finalul carora participantii vor primi o subventie aferenta nivelului de calificare absolvit si certificatul de calificare.

Rezultatele proiectului vor fi maximizate prin diseminarea catre alti furnizori de formare, in speta prin crearea unei retele de minim 10 parteneriate pentru FPC.

Promovarea muncii de calitate, prin asigurarea flexibilitatii (adaptabilitatii fortei de munca) si a securitatii (locurilor de munca) stimuleaza productivitatea, angajabilitatea, competitivitatea capitalului uman contribuind, in acelasi timp, la reducerea segmentarii/rigiditatii pietei muncii si astfel, la consolidarea coeziunii sociale – rezultat al promovarii/favorizarii unei piete a muncii deschisa, flexibila si inclusiva.