Conferinta de finalizare a proiectului

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, a organizat in data de 26.04.2013 conferinta de inchidere a proiectului „Calificarea angajaților din industrie și servicii – un pas înainte pentru rezolvarea crizei economice!. Eveniment, ce a avut loc la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in Sala Senatului, Splaiul Independentei nr. 313, între orele 12:00-14:00.

Comunicat finalizare curs OPERATOR PC

 

COMUNICAT DE FINALIZARE A CURSULUI DE CALIFICARE PENTRU MESERIA OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE

            Universitatea Politehnica din București derulează, în perioada iunie 2011 – aprilie 2013, în parteneriat cu Solid Consult Time SRLproiectul„Calificarea angajatilor din industrie si servicii - un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice”,proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.3 – „Acces și participare la formare profesională continuă”.

Comunicat finalizare curs STRUNGAR

COMUNICAT DE FINALIZARE A CURSULUI DE CALIFICARE PENTRU MESERIA DE STRUNGAR

 

         Universitatea Politehnica din București derulează, în perioada iunie 2011 – aprilie 2013, în parteneriat cu Solid Consult Time SRL, proiectul „Calificarea angajatilor din industrie si servicii - un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.3 – „Acces și participare la formare profesională continuă”.

Comunicat finalizare curs LACATUS

COMUNICAT DE FINALIZARE A CURSULUI DE CALIFICARE PENTRU MESERIA DE LACATUS MECANIC PRESTARI SERVICII

            Universitatea Politehnica din București derulează, în perioada iunie 2011 – aprilie 2013, în parteneriat cu Solid Consult Time SRL, proiectul„Calificarea angajatilor din industrie si servicii - un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice”,proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul Major de Intervenție 2.3 – „Acces și participare la formare profesională continuă”.

Comunicat de presa lansare curs Operator in industria ceramicii brute

Comunicat de presa

 

            Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL anunță desfasurarea, in perioada 05.10.2012 – 28.03.2013, a cursului de formare profesionala  pentru meseria de operator în industria ceramicii brute, cod COR 7321.2.5, nivel 2.

Comunicat de presa lansare curs Operator cazane, turbine cu abur, instalatii auxiliare de termoficar

Universitatea POLITEHNICA din București în parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL anunță desfasurarea, in perioada 24.09.2012 – 15.03.2013, a cursului de formare profesionala  pentru meseria de operator cazane, turbine cu abur, instalații auxiliare de termoficare, cod COR 8161.2.1, nivel 2.

Comunicat de presa lansare curs Electronist aparate si echipamente pentru radio si TV

Investeste in oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/80722

Titlu Proiect: “Calificarea angajatilor din industrie si servicii - un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice”

 

 

Comunicat de presa

 

            Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti in parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL anunta desfasurarea, in perioada 27.08.2012 – 19.02.2013, a cursului de formare profesionala  pentru meseria de Electronist aparate si echipamente pentru radio si TV, cod COR 7242.2.2, nivel 2.

Comunicat de presa Lansare curs Lacatus mecanic prestari servicii

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la FPC”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/80722

Titlu Proiect: “Calificarea angajaților din industrie și servicii - un pas înainte pentru rezolvarea crizei economice”

Comunicat de presa Lansare curs Operator introducere, validare si prelucrare date

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la FPC”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/80722

Titlu Proiect: “Calificarea angajaților din industrie și servicii - un pas înainte pentru rezolvarea crizei economice”

Comunicat de presa Lansare curs formare profesionala Strungar

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la FPC”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/108/2.3/G/80722

Titlu Proiect: “Calificarea angajaților din industrie și servicii - un pas înainte pentru rezolvarea crizei economice”

Comunicat post-eveniment

Bucuresti, 29 februarie, Universitatea Politehnica din Bucuresti in parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, a lansat proiectul „Calificarea angajatilor din industrie si sercivii – un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice!”.

Conferinta lansare

Universitatea Politehnica din București, în parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, lanseaza proiectul „Calificarea angajaţilor din industrie şi sercivii – un pas înainte pentru rezolvarea crizei economice!”. Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea și implementarea a 6 programe de formare profesională continuă pentru 168 de angajați, în vederea dezvoltării capitalului uman și creșterii calității forței de muncă, prin facilitarea accesului la o calificare completă și corelată cu cerințele actuale ale pieței muncii.

Proiectul regional, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeste in oameni!, a demarat in iunie 2011, cu o perioada de implementare de 23 luni, avand o valoare totala de 2051405.30 lei din care  2010377.19 valoarea eligibila a finantarii nerambursabila.

Comunicat de presa

 

  • 168 de angajati  in domeniul industriei si serviciilor, in regiunea Bucuresti-Ilfov, au oportunitatea de a beneficia de un pachet integrat de servicii de informare/consiliere/orientare/formare profesionala prin proiectul „Calificarea angajaţilor din industrie şi sercivii – un pas inainte pentru rezolvarea crizei economice!”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013